" برنامه نویسی وب (Asp.net)"

 

نام استاد:

مهندس رضا نادر فرد

نام دوره:

برنامه نویسی وب (Asp.net))

هدف برگزاری:

آماده سازی دانشجویان برای ورود به پروژه های بزرگ وم حرفه ای برای طراحان وب

سرفصل دوره ها:

ا-آشنایی با html

2 آشنایی با visual sttudio و نحوه بکار گیری آن