" کارشناس فروش نرم افزار هلو "
 
نام استاد:
مهندس غلامرضا پورمحمد / مهندس مریم متقی راد/ مهندس نصرت اله خرسند
نام دوره:
کارشناس فروش نرم افزار هلو
هدف برگزاری:
آشنایی با فروش نرم افزار با تکنیکهای مهندسی فروش و استراتژی بازار
سرفصل دوره ها:
 ا-اصول و فنون مذاکره
2-فن بیان-فنون فروش
3-روانشناسی فروش
4-نرم افزار هلو
 5-کیتهای مشاغل هلو