"طراحی طلا و جواهرات"

نام استاد:
مهندس محمد رضا خرسند
نام دوره:
طراحی مدل های طلا و جواهرات با نرم افزار MATRIX
هدف برگزاری:
آموزش گام به گا طراحی طلا و جواهر به همراه تکنیکهای کاربردی
سرفصل دوره ها:
ا-آموزش نصب
2-آشنایی با منوهای نرم افزار
3-آشنایی با دستورات نرم افزار
4-آشایی با سایزهای انگشتر
5-طارحی انواع انگشتر
6-طراحی انواع آویز
7-طراحی انواع ست ونیم ست
8-بدست آوردن وزن
9-چک کردن نهایی بای ساخت به وسیله ی نرم افزار
10-عکس گرفتن از خروجی بوسیله نرم افزار
11-قواعد ساخت