1. عنوان دوره:

تکنیک‏های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد ایزو 2009 : 31010

 1. هدف دوره

ارزیابی ریسک به عنوان هسته مرکزی مدیریت ریسک مطرح می‏باشد که انجام صحیح و درست آن تأثیر بسیار زیادی در اثربخشی و کارایی مدیریت ریسک خواهد داشت. آموزش فراگیران با تکنیک‏های متنوع ارزیابی ریسک و و توانمندسازی آنها در بهره‏گیری از این تکنیک‏ها در مدیریت ریسک‏ها در تمامی حوزه‏ها و سطوح سازمانی از اساسی‏ترین اهداف این دوره می باشد. در این دوره فراگیران  علاوه بر اینکه در بکارگیری تکنیک های نوین ارزیابی ریسک تسلط پیدا خواهند نمود، می‏توانند بر اساس نیاز خود در خصوص بکارگیری تکنیک مناسب در ارزیابی ریسک‏ها تصمیم‏گیری نمایند.     

 1. مخاطبين دوره
 • مدیران ریسک سازمانها
 • مدیران و کارشناسان HSE
 • مدیران و کارشناسان سیستم های مدیریتی (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, . . . )
 • مدیران میانی و کارشناسان سازمان‏های مختلف (اعم از تولیدی، خدماتی، درمانی، پروژه محور و ...)
 1. محتواي دوره (سرفصل مطالب)
 • مرور استاندارد ایزو 2009 : 31010 و تشریح بخش های زیر :
  • تعاریف و واژگان کلیدی در مدیریت ریسک
  • تشریح اصول یازده گانه مدیریت ذیسک در ایزو 31000
  • چارچوب استاندارد ایزو 31000
  • فرآیند مدیریت ریسک
  • تبیین جایگاه و اهمیت ارزیابی ریسک در استاندارد ایزو 31000
 • فرآیند ارزیابی ریسک
  • تشریح نحوه آدرس دهی ریسک ها و روش های شناسایی آنها
  • تجزیه و تحلیل ریسک ها و تبیین نکات کلیدی در تحلیل ریسک
  • ارزشیابی ریسک ها و اولویت بندی آنها
 • تشریح تکنیک ها و روش های ارزیابی ریسک ها
  • تشریح عوامل موثر بر انتخاب تکنیک مناسب برای ارزیابی ریسک ها
  • ارائه روش های نوین و کارامد در ارزیابی ریسک :
  • Brain Storming
  • Delphi
  • Check list
  • I Matrix
  • Topsis
  • FTA
  • ETA
  • BOWTIE Analysis
  • Monte carlo simulation
  • HAZOP و
  • . . .
  • برگزاری کارگاه های آموزشی متنوع برای تکنیک های ارزیابی ریسک
  • تشریح نقاط قوت و محدودیت های هر یک از روش های ارزیابی ریسک
* توجه: دوره آنلاین(مجازی) همزمان با دوره حضوری به صورت وبینار برگزار می گردد