PMP چیست؟

مدرک PMP و آزمون PMP . امروزه همه افراد در هر شغل و حرفه ای که مشغول به کارند،به دنبال اخذ مدرک بین المللی آن هستند. در زمینه مدیریت پروژه معروفترین و معتبرترین آنها PMP است. PMP  که مخفف Project Management Professional است گواهینامه ای است که موسسه مدیریت پروژه (PMI)آمریکا آن را اعطا می نمایم.

هدف دوره

هدف از این دوره آشنايي با ساختار آزمونPMP  جهت حضور موفق در این آزمون می باشد

محتوای دوره

  • بررسي ساختار آزمون (تعداد، ترکيب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگويي و ...)
  • آشنایی با تجربیات دانش آموختگان قبلی و دارندگان این مدرک
  • مرور نکات مهم هر يک از فصلهاي استاندارد  پم باک
  • مرور نکات تستي هر يک از فصلهاي استاندارد
  • معرفي منابع آموزشي آمادگي براي آزمون