آشنایی با رشته مدیریت مالی

1-تعریف و هدف دوره

دوره‌ی کارشناسی مدیریت مالی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد. با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد کشورها متخصصین مالی کشور بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت نماید.


2-طول دوره و شکل نظام

طول دوره حداکثر 4 سال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و عملی خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می‌باشد.

3- نقش و توانایی

شرکت کنندگان در این دوره، افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه‌های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از یافته‌های کاربری از ویژگی‌های این دوره می‌باشد. دانش‌آموختگان این دوره علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار داده و در اخذ تصمیمات مالی مؤثرتر سازمان‌ها نقش اساسی ایفا نمایند.

واحدهای درسی رشته مدیریت مالی

تعداد کل واحدهای این دوره 135 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

عمومی

21

پایه

42

اصلی

26

تخصصی

40

اختیاری

6

جمع

135 واحد

دروس عمومی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

-

2

اندیشه اسلامی (1)

1

1

اندیشه اسلامی (1)

2

اندیشه اسلامی (2)

2

2

-

2

اخلاق اسلامی

3

3

-

2

انقلاب اسلامی ایران

4

4

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

5

5

-

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

6

6

-

3

زبان فارسی

7

7

-

3

زبان انگلیسی عمومی

71

8

-

1

تربیت بدنی (1)

9

9

تربیت بدنی (1)

1

ورزش 1

10

10

-

1

جمعیت و تنظیم خانواده

-

11

دروس پایه

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

-

2

روانشناسی کار

88

1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

اقتصاد خرد

70

2

اقتصاد خرد

3

اقتصاد کلان

90

3

-

3

اصول حسابداری (1)

67

4

اصول حسابداری (1)

3

اصول حسابداری (2)

79

5

-

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

68

6

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی

87

7

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت

76

8

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی

94

9

اقتصاد کلان

2

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

96

10

-

3

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

89

11

آمار و کاربرد آن در مدیریت

3

روش تحقیق در مدیریت

95

12

نهادهای پولی و مالی

2

حقوق بازرگانی

92

13

اصول حسابداری (2)

3

حسابداری صنعتی

97

14

اصول حسابداری (2)

3

حسابرسی

98

15

دروس اصلی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

-

3

مبانی سازمان و مدیریت

69

1

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت رفتار سازمانی

80

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

مدیریت منابع انسانی

84

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

تحقیق در عملیات (1)

81

4

تحقیق در عملیات (1)

3

تحقیق در عملیات (2)

99

5

اقتصاد کلان

3

پول و ارز و بانکداری

100

6

مبانی سازمان و مدیریت

2

بازاریابی و مدیریت بازار

77

7

بازاریابی و مدیریت بازار

3

مدیریت استراتژیک

83

8

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی

3

اقتصادسنجی مالی

101

9

دروس تخصصی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

اصول حسابداری (2)

4

اصول مدیریت مالی (1)

104

1

اصول مدیریت مالی (1)

4

اصول مدیریت مالی (2)

105

2

اصول مدیریت مالی (2)

4

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری

106

3

اصول مدیریت مالی (2)

2

مدیریت مالی در ایران

107

4

اصول مدیریت مالی (2)

3

نهادهای پولی و مالی

108

5

اصول مدیریت مالی (2)

2

نهادهای پولی و مالی بین‌الملل

109

6

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری

3

مبانی مهندسی مالی

110

7

اصول مدیریت مالی (2)

3

بازار پول و سرمایه

111

8

اصول مدیریت مالی (2)

3

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

112

9

اصول مدیریت مالی (2)

2

برنامه‌ریزی مالیاتی

113

10

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

3

قراردادهای بیمه

114

11

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

متون مالی (1)

115

12

متون مالی (1)

2

متون مالی (2)

116

13

اصول مدیریت مالی (2)

3

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

117

14

دروس اختیاری

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

اصول مدیریت مالی (2)

2

سیستم‌های اطلاعاتی مالی

130

1

اصول مدیریت مالی (2)

2

تجزیه و تحلیل فنی

131

2

اقتصاد کلان

2

مالیه عمومی

132

3

اقتصاد کلان

اصول حسابداری (2)

2

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

133

4

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم می‌باشد 6 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.