به استحضار می رساند جلسه معارفه دانشجویان مقطع کارشناسی ، روز دوشنبه 1398/07/22 از ساعت 14 الی 16 در سالن کنفرانس موسسه برگزار می گردد.

مدارکی که لازم است به همراه داشته باشید :

برای داوطلبان نظام جدید

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی(کلاس چهارم/دوازدهم) با مهر و امضا مدیر مرکز پیش دانشگاهی

اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضا مدیر مرکز پیش دانشگاهی

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضا مدیر مرکز

اصل کارنامه دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضا مدیر مرکز

رسید پستی تأییدیه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی

برای داوطلبان نظام قدیم

اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره ۴ ساله نظام قدیم

اصل کارنامه دوره ۴ ساله نظام قدیم

رسید پستی تأییدیه تحصیلی دوره 4 ساله

همه داوطلبان

اصل شناسنامه به انضمام ۲ نسخه تصویر از تمام صفحات

اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن

۶ قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ تهیه شده در سال جاری

در صورت دارا بودن

اصل یا گواهی مدرک دوره کاردانی

اصل کارنامه دوره کاردانی

اصل و کپی دفترچه بیمه

برای برادران

مدارک وضعیت نظام وظیفه