بدين‌وسيله به اطلاع علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي در موسسه آموزش عالی رایانه ای جهان‌نما مي‌رساند، باید شخص داوطلب با همراه داشتن اصل و دو نسخه کپی از مدارک زیر از تاریخ 9 آذر ماه الی 30 دی ماه به صورت حضوری از ساعت 9:00 الی 14:00 مراجعه نماید:

برای داوطلبان نظام جدید

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی(چهارم) با مهر و امضا مدیر مرکز پیش دانشگاهی

اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضا مدیر مرکز پیش دانشگاهی

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضا مدیر مرکز

اصل کارنامه دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضا مدیر مرکز

رسید پستی تأییدیه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی

برای داوطلبان نظام قدیم

اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره ۴ ساله نظام قدیم

اصل کارنامه دوره ۴ ساله نظام قدیم

رسید پستی تأییدیه تحصیلی دوره 4 ساله

همه داوطلبان

اصل شناسنامه

اصل کارت ملی

۶ قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ تهیه شده در سال جاری

در صورت دارا بودن

اصل یا گواهی مدرک دوره کاردانی

اصل کارنامه دوره کاردانی

برای برادران

مدارک وضعیت نظام وظیفه

 

نكته:

1- رشته‌ها:

مهندسی فناوری اطلاعات (کدرشته: 21596)

مدیریت مالی (کدرشته: 21598)

مدیریت کسب وکارهای کوچک  (کدرشته: 21597)

2- كليه متقاضيان لازم است از پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام در اين مرحله كه در لينك ذيل اين اطلاعيه قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل به موسسه ارائه نمايند.

3- كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا نظام جديد آموزشي و يا گواهي پيش‌دانشگاهي خود، به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه وتائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام ‌رشته و مركز/واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

تقاضانامه.pdf