موسسه آموزش عالی رایانه ای در سال تحصیلی جدید از بین پذیرفته شدگان کنکور سال 98 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می پذیرد.

رشته مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی، کد رشته 22925

رشته مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، کد رشته 15455