موسسه رایانه‌ای جهان‌نما در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی با کد رشته 22925 دانشجو می پذیرد.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید.