تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396

به اطلاع متقاضیان دوره کارشناسی ارشد می رساند،

پیرو اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سازمان سنجش، دانشگاه رایانه ای تهران در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت الکترونیک با کد رشته محل ۲۵۸۲۷ دانشجو می پذیرد.

متقاضیانی که در کنکور کارشناسی ارشد۹۶-۹۷ مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند از 24 مهر با مراجعه به سامانه انتخاب رشته سازمان سنجش کد رشته محل25827 را انتخاب و در صورت قبولی، بصورت مجازی در مقطع ارشد این دانشگاه تحصیل نمایند.

پذیرش از نیمسال اول تحصیلی امسال خواهد بود.