برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکی

نیمسال اول

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

جبرانی

3

جبرانی 1 (در صورت لزوم)

1

جبرانی

3

جبرانی 2 (در صورت لزوم)

2

اصلی

3

مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

3

اختیاری

3

بانکداری الکترونیکی

4

اختیاری

3

مدیریت تیم های مجازی

5

 

نیمسال دوم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اصلی

3

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

1

سمینار

2

روش تحقیق و سمینار

2

اصلی

3

امنیت تجارت الکترونیکی

3

 

نیمسال سوم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اختیاری

3

مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

1

اختیاری

3

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

2

اصلی

3

مدیریت زنجیره تامین

3

 

نیمسال چهارم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اصلی

3

هوش تجاری

1

اختیاری

3

مدیریت ارتباط با مشتری

2

 

واحدهای درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکی

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

دروس اصلی

حداقل 12 واحد

دروس اختیاری

حداکثر 18 واحد

روش تحقیق و سمینار

2 واحد

جمع

32 واحد

 

دروس جبرانی

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

3

تجارت الکترونیکی

72

1

3

مهندسی نرم‌افزار 2

74

3

3

مهندسی فناوری اطلاعات 1

74

5

3

مهندسی فناوری اطلاعات 2

75

6

 

دروس اصلی

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

3

مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

25011

1

3

امنیت تجارت الکترونیکی

25012

2

3

بازاریابی الکترونیکی

-

3

3

هوش تجاری

25016

4

3

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

25014

5

3

استراتژی‌های تجارت الکترونیکی

-

6

3

مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

25015

7

3

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر

-

8

 

دروس اختیاری

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

3

معماری نرم‌افزار

-

1

3

مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

-

2

3

مدیریت تیم‌های مجازی

250110

3

3

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند

-

4

3

مدیریت مالی

-

5

3

مدیریت ارتباط با مشتری

250111

6

3

برنامه‌ریزی منابع بنگاه

-

7

3

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

25018

8

3

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

-

9

3

بانکداری الکترونیکی

25019

10

3

برنامه‌ریزی استراتژیک پیشرفته

-

11

3

محاسبات توری

-

12

3

روش‌های پیش‌بینی

-

13

3

مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

25017

14

3

مباحث ویژه

-

15

3

یک درس از سایر گرایش‌ها

-

16

 

تعداد واحد

عنوان درس

کد درس

ردیف

2

روش تحقیق و سمینار

25013

1