آشنایی با رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک

1- تعریف و هدف دوره

دوره کارشناسی مدیریت کسب وکارهای کوچک یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای راه اندازی کسب وکارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمان‌ها، اداره‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در مسیر کارآفرینی سازمانی با وظایف و اهداف تعریف شده در سطوح کارشناسی است. فارغ‌التحصیلان «مدیریت کسب و کارهای کوچک» می‌توانند به تنهایی یا در قالب گروه‌های کاری به راه‌اندازی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه‌ای خویش بپردازند یا با حضور در بخش‌های مختلفی چون بازاریابی و فروش، اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی یاری رسانند. به بیان دیگر یکی از مهمترین اهداف این دوره تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک و فعالیت‌های کارآفرینی در بخش های خصوصی، عمومی و غیر دولتی است.

2- طول دوره و شکل نظام

طول دوره‌ی کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک 4 سال است و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می‌شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می‌باشد. در این دوره علاوه بر درس‌های تئوری، بر جنبه‌های کاربردی درس‌ها تأکید ویژه‌ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یا صرفاً با حضور دانشجویان در محیط‌های واقعی انجام کار امکان‌پذیر می‌باشد.

3- نقش و توانایی

شرکت‌کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت کسب وکارهای کوچک با زمینه‌های کاربردی و عرصه‌های عملیاتی این رشته و نیز مشکلات، محدودیت‌ها و راهکارهای غلبه بر آن، در عرصه‌ی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک آشنا می‌شوند.

4- ضرورت و اهمیت

الف. آشکار شدن هر چه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان
ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان در عرصه‌ی کسب وکارهای جدید
پ. آموزش صحیح مدیرت کسب و کارهای کوچک می‌تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آنها و به ویژه حرکت سازمان‌ها در مسیر کارآفرینی
مؤثر باشد.

واحدهای درسی رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد کل واحدهای این دوره 137 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

عمومی

21

پایه

39

اصلی

27

تخصصی

42

اختیاری

8

جمع

137 واحد

دروس عمومی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

-

2

اندیشه اسلامی (1)

1

اندیشه اسلامی (1)

2

اندیشه اسلامی (2)

2

-

2

اخلاق اسلامی

3

-

2

انقلاب اسلامی ایران

4

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

5

-

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

6

-

3

زبان فارسی

7

-

3

زبان انگلیسی عمومی

8

-

1

تربیت بدنی (1)

9

تربیت بدنی (1)

1

ورزش 1

10

-

1

جمعیت و تنظیم خانواده

11

 

دروس پایه

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

-

3

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد

3

اقتصاد کلان

2

-

3

اصول حسابداری (1)

3

اصول حسابداری (1)

3

اصول حسابداری (2)

4

اصول حسابداری (2)

3

حسابداری صنعتی

5

-

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

6

-

3

مبانی فناوری اطلاعات

7

مبانی کارآفرینی

3

حقوق بازرگانی

8

-

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

9

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

10

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

3

روش تحقیق در مدیریت

11

-

3

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

12

-

3

مبانی کارآفرینی

13

دروس اصلی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

-

3

مبانی سازمان و مدیریت

1

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت رفتار سازمانی

2

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت منابع انسانی

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

تحقیق در عملیات

4

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت تولید و زنجیره تأمین

5

تحقیق در عملیات

3

سیستم‌های خرید و انبارداری

6

اقتصاد کلان

اصول حسابداری (2)

3

مدیریت مالی

7

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت استراتژیک

8

اقتصاد کلان

مبانی سازمان و مدیریت

3

بازاریابی و مدیریت بازار

9

 

دروس تخصصی

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

-

4

زبان تخصصی 1، 2، 3، 4

1

مبانی کارآفرینی

3

کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

2

مبانی کارآفرینی

3

مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران

3

مبانی کارآفرینی

3

مهارت‌های کارآفرینی

4

مبانی کارآفرینی

3

مدیریت نوآوری

5

مبانی کارآفرینی

3

محیط کسب و کار در ایران

6

مبانی کارآفرینی

3

کسب و کار روستایی

7

مبانی کارآفرینی

3

کسب و کار در خانه

8

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی کارآفرینی

3

کسب و کار الکترونیکی

9

مبانی کارآفرینی

3

کسب و کار در بخش خدمات

10

اقتصاد کلان

مبانی کارآفرینی

3

الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینانه

11

مبانی کارآفرینی

مدیریت مالی

بازاریابی و مدیریت بازار

3

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

12

کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران

3

مدیریت پروژه‌های راه‌اندازی کسب و کار

13

کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران

2

کارآموزی

14

دروس اختیاری

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

بازاریابی و مدیریت بازار

3

بازاریابی بین‌الملل

1

مبانی فناوری اطلاعات

3

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

2

مبانی سازمان و مدیریت

3

مدیریت کیفیت

3

مدیریت استراتژیک

3

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

4

بازاریابی و مدیریت بازار

2

تحقیقات بازاریابی

5

مدیریت تولید و زنجیره تأمین

2

مدیریت تکنولوژی

6

-

2

قوانین کسب و کار در کشور

7

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم می‌باشد 8 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.