برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکی

نیمسال اول

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

جبرانی

3

جبرانی 1 (در صورت لزوم)

1

جبرانی

3

جبرانی 2 (در صورت لزوم)

2

اصلی

3

مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

3

اصلی

3

امنیت تجارت الکترونیکی

4

سمینار

2

روش تحقیق و سمینار

5

نیمسال دوم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اصلی

3

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

1

اصلی

3

مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

2

اصلی

3

هوش تجاری

3

نیمسال سوم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اختیاری

3

مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

1

اختیاری

3

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

2

اختیاری

3

بانکداری الکترونیکی

3

نیمسال چهارم

نوع درس

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

اختیاری

3

مدیریت تیم‌های مجازی

1

اختیاری

3

محاسبات توری

2

 

واحدهای درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکی

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

دروس اصلی

حداقل 12 واحد

دروس اختیاری

حداکثر 18 واحد

روش تحقیق و سمینار

2 واحد

جمع

32 واحد

دروس جبرانی

ردیف

عنوان درس

واحد

1

تجارت الکترونیکی

3

2

مهندسی نرم‌افزار 1

3

3

مهندسی نرم‌افزار 2

3

4

مبانی اقتصاد مهندسی

3

5

مهندسی فناوری اطلاعات 1

3

6

مهندسی فناوری اطلاعات 2

3

7

شبکه‌های کامپیوتری 1

3

دروس اصلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

3

2

امنیت تجارت الکترونیکی

3

3

بازاریابی الکترونیکی

3

4

هوش تجاری

3

5

سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

3

6

استراتژی‌های تجارت الکترونیکی

3

7

مدیریت زنجیره عرضه (SCM)

3

8

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر

3

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

معماری نرم‌افزار

3

2

مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

3

3

مدیریت تیم‌های مجازی

3

4

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند

3

5

مدیریت مالی

3

6

مدیریت ارتباط با مشتری

3

7

برنامه‌ریزی منابع بنگاه

3

8

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

3

9

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

3

10

بانکداری الکترونیکی

3

11

برنامه‌ریزی استراتژیک پیشرفته

3

12

محاسبات توری

3

13

روش‌های پیش‌بینی

3

14

مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی

3

15

مباحث ویژه

3

16

یک درس از سایر گرایش‌ها

3

ردیف

عنوان درس

واحد

1

روش تحقیق و سمینار

2