ثبت نام مقطع کارشناسی

رشته ثبت نامی*
ورودی نامعتبر

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

نام پدر*
ورودی نامعتبر

کدملی*
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه*
ورودی نامعتبر

جنسیت*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد*
/ / ورودی نامعتبر

بخش محل تولد*
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

دین*
ورودی نامعتبر

مذهب*
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل*
ورودی نامعتبر

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت*
ورودی نامعتبر

شهر محل سکونت*
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت*
ورودی نامعتبر

کد پستی*
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی*
حداکثر حجم فایل 500KB

حداکثر حجم فایل 500KB

اطلاعات تحصیلی

رشته تحصیلی دیپلم*
ورودی نامعتبر

مثال: علوم تجربی

معدل کتبی نهایی*
ورودی نامعتبر

به عنوان مثال: 18.31

آخرین مدرک دوره متوسطه*
ورودی نامعتبر

معدل آخرین مدرک دوره متوسطه*
ورودی نامعتبر

به عنوان مثال: 18.31

شهر اخذ آخرین مدرک تحصیلی*
ورودی نامعتبر

سال اخذ دیپلم*
ورودی نامعتبر

مثال:1381

سال اخذ پیش دانشگاهی
ورودی نامعتبر

مثال:1381

معرف*
ورودی نامعتبر

کد امنیتی*
کد امنیتی
ورودی نامعتبر