حذف پزشکی

دانشجویانی که با داشتن دلایل موجه در سر جلسه امتحان شرکت نمی‌کنند، با مراجعه به بخش قوانین مربوط می‌توانند اسناد مبنی بر حذف درس را فقط در زمان مقرر (تا پایان چهارشنبه 29 شهریور ماه) به مسئولین مؤسسه تحویل دهند، در غیر این صورت اسناد آنان مورد قبول واقع نشده و برای آنان نمره صفر درج خواهد شد.(لازم به ذکر است مدارک مربوطه به همراه دو سری کپی باید ارائه شود)