زمانبندی ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396

به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند برای ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396 مراحل زیر باید انجام شود:

وظایف

تاریخ انجام

پرداخت مبلغ 7000000 ریال یا 700 هزار تومان (برای ورود به سما در زمان انتخاب واحد به عنوان حداقل پرداخت شهریه)

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

25و26 شهريور

ارائه تاییدیه بیمه نامه به بخش دبیرخانه و مدارک برای دانشجویان خارجی

انتخاب واحد

از ساعت 9 صبح روز 27 شهريور الی ساعت 24 روز 29 شهريور

توجه: تعداد واحد مجاز در ترم حدقل 12 واحد و حد اکثر 20 واحد می باشد و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد،(این مورد شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود)

لازم به ذکر است مسئولیت کلیه مشکلات آموزشی و مالی پیش آمده در این خصوص با دانشجو می باشد. همچنین اگر تعداد واحد دانشجو کمتر از 12 واحد باشد در صورتی که   این مورد توسط آموزش در هر زمان از ترم مشخص شود، کل ترم دانشجو حذف می شود و ترم حذف شده در سنوات تحصیلی به حساب می آید و اگر تعداد واحدها از سقف واحد بیشتر باشد تخلف حساب شده و هر زمان از ترم که این مورد توسط آموزش مشخص شود،  به تشخیص آموزش تعدادی از دروی حذف می شود، همچنین شهریه پرداخت شده عودت داده نمی شود.

پرداخت کل شهریه

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

(پس از انتخاب واحد در سیستم سما به قسمت مالی سما مراجعه و «پرداخت آنلاین» را انتخاب نمایید.)

تا اخر شهريور ماه

توجه:

1-    جهت آشنا شدن با چگونگی پرداخت آنلاین به بخش «راهنمای سیستم» در سما مراجعه نمایید.

2-    پرداخت شهریه فقط و فقط به صورت آنلاین پذیرفته می‌شود.

شروع ترم

1 مهر

نکته: هر نوع تغییرات بعد از زمان ثبت‌نام (27 الی 29 شهريور ) در انتخاب واحد، موجب بارگذاری محتوا بعد از زمان حذف و اضافه خواهد شد زمان خواهد شد.

حذف و اضافه

10و 11 مهر

توجه:دانشجویان نمی توانند در زمان حذف و اضافه ،انتخاب واحد را انجام دهند، بلکه فقط می توانند تغییرات مجازی در حیطه حذف و اضافه دروس اعمال نمایند.

توجه: بعد از زمان حذف و اضافه کلیه دانشجویان موظفند، تطابق واحدهای ثبت شده در کارنامه سمای خود را با محتواهای بارگذاری شده در کاربری خود چک کرده و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت با توجه به اطلاعیه های بارگذاری شده ، آن را اطلاع دهند.لازم به ذکر است که دروس مندرج در کارنامه مورد قبول مؤسسه بوده و در صورت مغایرت محتوا با کارنامه و عدم اطلاع رسانی توسط دانشجو، در پایان ترم دانشجو موظف است در امتحانات کلیه دروسی که در کارنامه وجود دارد شرکت کند و بروز هر نوع مشکل بر عهده دانشجو می‌باشد و هیچگونه همکاری از جانب مؤسسه صورت نمی‌گیرد.