عدم تطابق کارنامه سما و محتوا

به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند:

با توجه به اتمام زمان حذف و اضافه کلیه دانشجویان موظفند، تطابق واحدهای ثبت شده در کارنامه سمای خود را با محتواهای بارگذاری شده در کاربری خود چک کرده و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1396/07/19 آن را از طریق پشتیبانی به بخش «محتوا» اطلاع دهند.

لازم به ذکر است که دروس مندرج در کارنامه مورد قبول مؤسسه بوده و در صورت مغایرت محتوا با کارنامه و عدم اطلاع رسانی توسط دانشجو، در پایان ترم دانشجو موظف است در امتحانات کلیه دروسی که در کارنامه وجود دارد شرکت کند و بروز هر نوع مشکل بر عهده دانشجو می‌باشد و هیچگونه همکاری از جانب مؤسسه صورت نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است تعداد واحدهای دانشجویان باید بین 12 تا 20 واحد باشد ، لازم به ذکر است مسئولیت عدم رعایت این مسئله با دانشجو می باشد.