تعطیلی شنبه 13 خرداد

به اطلاع دانشجویان می رساند

روز شنبه 13 خرداد موسسه تعطیل می باشد و کلیه امور به صورت آنلاین انجام می شود،لطفا از مراجعه حضوری خودداری نمایند.