زمانبندی ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393

به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند برای ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393 مراحل زیر باید انجام شود:


وظایف

تاریخ انجام

پرداخت مبلغ 4000000 ریال (برای ورود به سما در زمان انتخاب واحد به عنوان حداقل پرداخت 14 واحد درسی)

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

18 الی 22 بهمن

انتخاب واحد

از ساعت 9 صبح روز 20 بهمن الی ساعت 24 روز 22 بهمن

پرداخت کل شهریه

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

(پس از انتخاب واحد در سیستم سما به قسمت مالی سما مراجعه و «پرداخت آنلاین» را انتخاب نمایید.)

20 الی 10 اسفند

توجه:

1-     جهت آشنا شدن با چگونگی پرداخت آنلاین به بخش «راهنمای سیستم» در سما مراجعه نمایید.

2-     پرداخت شهریه فقط و فقط به صورت آنلاین پذیرفته می‌شود.

شروع ترم

23 بهمن

نکته: هر نوع تغییرات بعد از زمان ثبت‌نام (20 الی 22 بهمن) در انتخاب واحد، موجب بارگذاری محتوا بعد از این زمان خواهد شد.

حذف و اضافه

30 بهمن الی 2 اسفند