در خصوص نمرات دانشجویان مهمان

به اطلاع کلیه دانشجویان مهمان در ترم تابستان 95 می رساند 

برای دریافت نامه اعلام نمرات در تاریخ 27 و 28 شهریور می توانند به محل موسسه مراجعه نمایند