بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعی رایانه‌ای تهران مي‌رساند حذف اضطراري در نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 طی روزهای 28 لغایت 30 آذر ماه از طريق سايت مؤسسه انجام خواهد پذيرفت. لذا كليه دانشجويان كه قصد حذف اضطراري (فقط يك درس) را دارند لازم است در روزهاي فوق الذكر به سیستم سما مراجعه و نسبت به حذف اضطراري درس مورد نظر اقدام نمايند. شایان ذکر است پس از حذف اضطراری تعداد واحدهای باقیمانده دانشجویان ورودی 91  به بعد نباید کمتر از 14 واحد و برای سایر دانشجویان نباید کمتر از 12 واحد باشد.