حذف اضطراری

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعی رایانه‌ای تهران مي‌رساند حذف اضطراري در نيمسال 943 طی روزهای 8 و 9 شهریورماه از طريق سايت مؤسسه انجام خواهد پذيرفت. لذا كليه دانشجويان كه قصد حذف اضطراري (فقط يك درس) را دارند لازم است در روزهاي فوق الذكر به سیستم سما مراجعه و نسبت به حذف اضطراري درس مورد نظر اقدام نمايند. شایان ذکر است پس از حذف اضطراری تعداد واحدهای باقیمانده دانشجویان ورودی 91 نباید کمتر از 14 واحد و برای سایر دانشجویان نباید کمتر از 12 واحد باشد.