امتحانات پایان‌ترم تابستان 95  

با آرزوی موفقیت، توجه به نکات زیر در خصوص امتحانات پایان‌ترم نیمسال تابستان 95  در مؤسسه ضروری است:

1)      برای مشاهده تاریخ و ساعت دقیق امتحانات خود به کارنامه، بخش تأییدیه انتخاب واحد رجوع کنید.

2)      حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مؤسسه حضور داشته باشید. در صورت گذشت یک سوم از زمان امتحان، اجازه حضور در جلسه امتحان به هیچ وجه به دانشجویان داده نخواهد شد.

3)      به همراه آوردن (کارت دانشجویی تمدید شده)، (کارت ملی یا شناسنامه) و (پرینت کارت ورود به جلسه) الزامی است و در غیر اینصورت اجازه شرکت در امتحان به دانشجو داده نمی‌شود.

4)      تسویه حساب کامل مالی برای شرکت در امتحانات ضروری است.

5) رفع نقایص مدارک پرونده برای شرکت در امتحانات الزامی است.

6)      همراه داشتن موبایل روشن و جزوه در جلسه امتحان تقلب محسوب می شود

7) در صورت مشاهده تقلب، نمره 0.25 برای دانشجو ثبت خواهد شد.

8)      غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است.

9)      بسیار مهم: دانشجویانی که با داشتن دلایل موجه در سر جلسه امتحان شرکت نمی‌کنند، با مراجعه به بخش قوانین مربوط می‌توانند اسناد مبنی بر حذف درس را فقط در زمان مقرر (تا پایان چهارشنبه 24 شهریورماه) به مسئولین مؤسسه تحویل دهند، در غیر این صورت اسناد آنان مورد قبول واقع نشده و برای آنان نمره صفر درج خواهد شد.(لازم به ذکر است مدارک مربوطه به همراه دو سری کپی باید ارائه شود)