در خصوص انتخاب واحد ترم 971 به اطلاع کلیه دانشجویان می‌رساند:

1-    لیست دروس ارائه شده در سما قابل مشاهده است. (لیست کلیه‌ی دروس تمامی رشته‌ها به همراه کد مربوط به هر درس در بخش رشته‌ها بر روی سایت قابل مشاهده می‌باشد.)

بسیار مهم: حتماً به این بخش مراجعه نمایید و بر اساس کد درس مربوط به رشته خود انتخاب واحد نمایید.

توجه شود در صورتی که دروسی از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، آن درس حذف خواهد شد.

لازم به ذکر است که توجه به موارد زیر الزامی می‌باشد:

2-    دانشجویان می‌توانند برای راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و یا برطرف کردن مشکلات در زمان انتخاب واحد از طریق پشتیبانی اداری با مشاور تحصیلی خود مکاتبه نمایند. (لازم به ذکر است مشاور تحصیلی هر دانشجو در زمان ورود به سیستم سما قابل مشاهده می‌باشد.)

3-    در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحان درس توجه شود، زیرا تاریخ امتحانات قابل تغییر نمی‌باشد.

4-    به حداقل و حداکثر واحدی که می‌توانید طبق قوانین اخذ نمایید، توجه داشته باشید.

5-    دانشجویان ترم آخر در مقطع کارشناسی تا 24 واحد می‌توانند اخذ نمایند و دروس پیش‌نیاز را می‌توانند همنیاز نمایند.

6-     رعایت ترتیب اخذ دروس پیشنیاز و هم‌نیاز در مقطع کارشناسی اجباری بوده که جداول مربوط به آن در بخش رشته‌ها بر روی سایت آمده است و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده‌ی دانشجو می‌باشد. دروس در مقطع کارشناسی ارشد هیچ پیشنیاز و همنیازی ندارند.

زمانبندی ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

 برای ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 مراحل زیر باید انجام شود:

وظایف

تاریخ انجام

مقطع کارشناسی: پرداخت مبلغ 800 هزار تومان

(برای ورود به سما در زمان انتخاب واحد به عنوان حداقل پرداخت شهریه)

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

تا 27 شهریور

انتخاب واحد

(دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در این بازه می‌توانند طبق اطلاعیه مرتبط قبلی اقدام به انتخاب واحد نمایند.)

از ساعت 9 صبح روز 25 شهریور الی ساعت 24 روز 27 شهریور

توجه: تعداد واحد مجاز در ترم، مقطع کارشناسی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد، مقطع کارشناسی ارشد حداقل 8 و حداکثر 14 واحد

مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد. (این مورد شامل دانشجویان ترم آخر نمی‌شود.)

لازم به ذکر است مسئولیت کلیه‌ی مشکلات آموزشی و مالی پیش آمده در این خصوص با دانشجو می‌باشد. همچنین اگر تعداد واحد دانشجو کمتر از حد نصاب باشد در صورتی که این مورد توسط آموزش در هر زمان از ترم مشخص شود، کل ترم دانشجو حذف می‌شود و ترم حذف شده در سنوات تحصیلی به حساب می‌آید و اگر تعداد واحدها از سقف واحد مجاز بیشتر باشد تخلف حساب شده و در هر زمان از ترم به تشخیص آموزش تعدادی از دروس حذف می‌شوند، همچنین شهریه پرداخت شده عودت داده نمی‌شود.

پرداخت کل شهریه

نحوه پرداخت: به صورت آنلاین

(پس از انتخاب واحد در سیستم سما به قسمت مالی سما مراجعه و «پرداخت آنلاین» را انتخاب نمایید.)

تا 15 مهر

توجه:

1-   جهت آشنا شدن با چگونگی پرداخت آنلاین به بخش «راهنمای سیستم» در سما مراجعه نمایید.

2-   پرداخت شهریه فقط و فقط به صورت آنلاین پذیرفته می‌شود.

شروع ترم

1 مهر

نکته: هر نوع تغییرات بعد از زمان ثبت‌نام (25 الی 27 شهریور) در انتخاب واحد، موجب بارگذاری محتوا بعد از زمان حذف و اضافه خواهد شد زمان خواهد شد.

حذف و اضافه

10 و 11 مهر

توجه: دانشجویان نمی‌توانند در زمان حذف و اضافه، انتخاب واحد انجام دهند، بلکه فقط می‌توانند دو درس اخذ یا یک درس را حذف نمایند.

توجه: بعد از زمان حذف و اضافه کلیه دانشجویان موظفند، تطابق واحدهای ثبت شده در کارنامه سمای خود را با محتواهای بارگذاری شده در کاربری خود چک کرده و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت با توجه به اطلاعیه‌های بارگذاری شده، آن را اطلاع دهند. لازم به ذکر است دروس مندرج در تأییدیه‌ی انتخاب واحد در سما، مورد قبول مؤسسه بوده و در صورت مغایرت محتوا با کارنامه و عدم اطلاع‌رسانی توسط دانشجو، در پایان ترم دانشجو موظف است در امتحانات کلیه دروسی که در کارنامه وجود دارد شرکت کند و بروز هر نوع مشکل بر عهده‌ی دانشجو می‌باشد.