کلیه دانشجویان دارای درس در ترم 971 موظفند، تطابق واحدهای ثبت شده در کارنامه سمای خود را با محتواهای بارگذاری شده در کاربری خود چک کرده و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1397/07/17 آن را از طریق پشتیبانی به بخش «محتوا» اطلاع دهند.

لازم به ذکر است که دروس مندرج در کارنامه مورد قبول مؤسسه بوده و در صورت مغایرت محتوا با کارنامه و عدم اطلاع رسانی توسط دانشجو، در پایان ترم دانشجو موظف است در امتحانات کلیه دروسی که در کارنامه وجود دارد شرکت کند و بروز هر نوع مشکل بر عهده دانشجو می‌باشد وهیچگونه همکاری از جانب مؤسسه صورت نمی‌گیرد.