به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در خصوص امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397، ضمن آرزوی موفقیت توجه به نکات زیر الزامی می باشد:

1) برای مشاهده تاریخ و ساعت دقیق امتحانات خود به کارنامه، بخش تأییدیه انتخاب واحد رجوع کنید.

 

2) حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مؤسسه حضور داشته باشید. در صورت گذشت یک سوم از زمان امتحان، اجازه حضور در جلسه امتحان به هیچ وجه به دانشجویان داده نخواهد شد.

 

3) به همراه آوردن (کارت دانشجویی)، (کارت ملی یا شناسنامه) و (پرینت کارت ورود به جلسه) الزامی است و در غیر اینصورت اجازه شرکت در امتحان به دانشجو داده نمی‌شود.

 

4) تسویه حساب کامل مالی برای شرکت در امتحانات ضروری است.

 

5) رفع نقایص مدارک پرونده برای شرکت در امتحانات الزامی است.

 

6) همراه داشتن موبایل روشن، ساعت هوشمند و سایر وسایل مشابه و جزوه در جلسه امتحان تقلب محسوب می شود.

 

7) در صورت مشاهده تقلب، نمره 0.25 برای دانشجو ثبت خواهد شد.

 

8) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است.

 

9) بسیار مهم: دانشجویانی که با داشتن دلایل موجه در سر جلسه امتحان شرکت نمی‌کنند، با مراجعه به بخش قوانین مربوط می‌توانند اسناد مبنی بر حذف درس را فقط در زمان مقرر (تا پایان چهارشنبه 3 بهمن ماه) به مسئولین مؤسسه تحویل دهند، در غیر این صورت اسناد آنان مورد قبول واقع نشده و برای آنان نمره صفر درج خواهد شد.(لازم به ذکر است مدارک مربوطه به همراه دو سری کپی باید ارائه شود.)