بدهکاران ترم 952

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزمیرساند از ورود دانشجویان بدهکار در امتحانات جدا جلوگیری خواهد شد.