بدهکارن ترم 951

اخطار نهایی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزمیرساند مهلت پرداخت بدهی شهیریه فقط تا ۱۰ دی ماه میباشد

لازم به ذکر است این نیمسال از ورود دانشجویان بدهکار در امتحانات جدا جلوگیری خواهدشد.