آخرین فرصت پرداخت شهریه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

آخرین فرصت پرداخت شهریه پایان روز 95/12/20 می باشد. بدیهی است مشکلات ایجاد شده اعم از عدم ارسال تمرینات و عدم مشاهده محتواها بر عهده این دسته از دانشجویان محترم خواهد بود