شهریه ترم تابستان 95

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند فرصت نهایی تسویه حساب شهریه ترم جاری تا روز چهارشنبه 95/5/20 می باشد. توجه به این مورد باعث جلو گیری از بسته شدن کاربری دانشجویان بدهکار خواهد شد. بدیهی است مشکلات ایجاد شده اعم از عدم ارسال تمرینات و عدم مشاهده محتواها بر عهده این دسته از دانشجویان محترم خواهد بود.