پیام تسلیت

بدینوسیله همکاران موسسه رایانه تهران در گذشت همکار محترم آقای دکتر ربیع بنیانگذار محترم موسسه آموزش عالی مجازی فارابی را خدمت خانواده ایشان، همکاران محترمشان در موسسه فارابی و اعضای محترم کنسرسیوم دانشگاه های مجازی تسلیت عرض می نمائیم.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۸_۱۴-۳۹-۰۹.jpg