اولین "کارگاه آموزشی فیلمسازی" در دانشگاه سینمایی رم ایتالیا

هدف دوره : آموزش فیلمسازی، تمرین ساخت فیلم کوتاه در ایتالیا و ارتباط با سینما اروپا، بازدید از اماکن سینمایی رم و دیدار و گفتگو با بزرگان سینمای ایتالیا

تور و کارگاه آموزشی فیلمسازی در دانشگاه رم ایتالیا به صورت حضوری و طی یک ماه به صورت کارگاهی و با استفاده از تجهیزات و اساتید دانشگاه رم به همراه ساخت فیلم کوتاه در رم برگزار خواهد شد.

در این کارگاه فراگیران با استفاده از تجهیزات و راهنمایی اساتید ایتالیایی نسبت به ساخت فیلم کوتاه اقدام خواهند نمود.

پیگیری صدور ویزا شینگن بر عهده دانشگاه خواهد بود و شرایط اقامت در ایتالیا توسط دانشگاه فراهم خواهد گردید.

سرفصل ها:

   فیلمنامه نویسی

   عکاسی

   مونتاژ

   کارگردانی

   نورپردازی

صدابرداری

در پایان دوره و پس از قبولی در آزمون نظری و عملی، گواهی سطح یک فیلمسازی دانشگاه رم ایتالیا به فراگیران اعطا خواهد شد.

شروع دوره در رم : اول تیرماه 97

هزینه آموزش در ایتالیا : 6 میلیون تومان

هزینه بلیط و اقامت یک ماهه در ایتالیا بر عهده فراگیران می باشد.

هزینه اقامت برای یک ماه حدود 1000 تا 1300 یورو می باشد.

لینک ثبت نام

پاسخ به سوالات :

http://t.me/Cinema1983tvu

http://t.me /tvucinema1983