فعالیت دانشگاه در ایام نوروز

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
کلیه فعالیت های دانشگاه از تاریخ 28 اسفند 96 لغایت 14 فروردین 97 به صورت غیر حضوری و از طریق پرتال انجام می شود.
امکان پاسخگویی حضوری از 14 فروردین 97 ممکن خواهد بود
.