به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
کلیه فعالیت های دانشگاه از تاریخ 28 اسفند 97 لغایت 16 فروردین 98 به صورت غیر حضوری و از طریق پرتال انجام می شود.
امکان پاسخگویی حضوری از 17 فروردین 98 ممکن خواهد بود.