زمان دفاع پروژه

به اطلاع دانشجویان پروژه ترم 942 می رساند

دانشجویانی که درس پروژه را در ترم 942 اخذ کرده اند و کار آنها تمام و توسط استاد راهنما برای دفاع اعلام شده اند،سریعا برای دریافت زمان دفاع با بخش پروژه فناوری اطلاعات مکاتبه نمایند.