عدم دسترسی موقتی به سایت مؤسسه

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، به دلیل انجام تغییرات، از روز پنجشنبه 96/05/05 الی شنبه 96/05/07 سایت مؤسسه قابل دسترس نخواهد بود. همچنین مهلت ارسال پاسخ تمرینات و پروژه های دروسی که در این بازه قرار می گیرند، تمدید خواهد شد.