اطلاع رسانی در مورد مشکلات جدید سایت مؤسسه

دانشجویان عزیز

همانگونه که اطلاع دارید محل مؤسسه از بلوار شهید دادمان به میدان المپیک انتقال یافته است. جهت انتقال سرور و آماده شدن کلیه امکانات در مکان جدید نیاز به فعالیت های زیاد و فرصت فراوان بود. همکاران مؤسسه نهایت تلاش خود را کردند تا قطعی های سرور به حد اقل برسد و هم اکنون خیلی از مشکلات حل شده و امیدواریم تا هفته آینده خاتمه یابد. بدینوسیله ضمن اطلاع، از صبوری شما سپاسگزاری می کنیم.