Explore

قابل توجه دانشجویان گرامی
برای پرداخت شهریه ی علی الحساب در سامانه سما دو نکته زیر را مد نظر قرار دهید

1 - حتما بعد از ورود اطلاعات در درگاه بانکی و زدن دکمه پرداخت باید دکمه ی تکمیل فرآیند پرداخت را بزنید

2- پس از زدن دکمه ی تکمیل فرآیند پرداخت اگر با هشدار امنیتی مواجه شدید باید روی "send anyway" یا "در هر حال ارسال شود" کلیک کنید.