آیین نامه ها

توضیح

لینک

فرم

آیین­‌نامه­ شهریه

لینک

آیین­‌نامه­ کلاس آنلاین

لینک

آیین نامه مباحثه گروهی

لینک

آیین­‌نامه­ تمرین گروهی

لینک

آیین‌نامه امتحانات پایان‌ترم

لینک

آیین نامه داخلی انتخاب دانشجویان ممتاز

لینک

آیین نامه اعطای وام دانشجویی

لینک

فرم ها

نمونه فرم سند محضری