نوید محمدی
نوید محمدیمدیر فنی
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 121
ناهید قصاب‌زاده
ناهید قصاب‌زادهمدیر آموزش
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 104
مریم مقدسی
مریم مقدسیمدیر گروه
رشته: مدیریت بازرگانی
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 102
آنیتا صدیقی
آنیتا صدیقیکارشناس امور دانشجویان و فارغ التحصیلان
رشته: مدیریت بازرگانی
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 104
حجت اله رئیسی
حجت اله رئیسینماینده پذیرش و جذب
(جنوب کشور)
رشته: پژوهش هنر
مقطع: دکتری
یوسف رئیسی
یوسف رئیسینماینده پذیرش و جذب
(جنوب کشور)
رشته: روابط عمومی
مقطع: کارشناسی ارشد
مهسا غفاری
مهسا غفاریکارشناس مالی
رشته: حسابداری
مقطع: کارشناسی
داخلی: 109