ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1402

مدیریت بازرگانی

برنامه درسی رشته مديريت بازرگاني

گرایش بازاريابي

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پايه2نظريه‌هاي سازمان و مديريت پيشرفته1
پايه2مديريت منابع انساني پيشرفته2
پايه2اخلاق و احکام کسب‌وکار3
اصلي2روش‌شناسي پژوهش‌هاي کيفي و آميخته در مديريت4

نیمسال دوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2تحلیل آماری1
تخصصی2اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری2
سمینار2 سمینار 13
پایه2 مدیریت استراتژیک پیشرفته4

نیمسال سوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته1
تخصصی2مدیریت استراتژیک بازاریابی2
اصلی2مدیریت رفتار مصرف‌کننده3
اصلی2مدیریت تبلیغات و برند4

نیمسال چهارم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلي2کاربرد تئوري تصميم‌گيري1
تخصصي2مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابي2
تخصصي2بازاريابي صنعتي و خدمات3
سمينار2سمينار 2 (مديريت تيم‌هاي مجازي)4