مدیریت مالی

برنامه درسی رشته مديريت مالی

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

تعداد کل واحدهای این دوره 135 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

عمومی21
پایه42
اصلی26
تخصصی40
اختیاری6
جمع135 واحد

دروس عمومی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
2اندیشه اسلامی (1)11
اندیشه اسلامی (1)2اندیشه اسلامی (2)22
2اخلاق اسلامی33
2انقلاب اسلامی ایران44
2تاریخ تحلیلی صدر اسلام55
2تفسیر موضوعی نهج البلاغه66
3زبان فارسی77
3زبان انگلیسی عمومی718
1تربیت بدنی (1)99
تربیت بدنی (1)1ورزش 11010
1جمعیت و تنظیم خانواده11

دروس پایه

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
2روانشناسی کار881
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3اقتصاد خرد702
اقتصاد خرد3اقتصاد کلان903
3اصول حسابداری (1)674
اصول حسابداری (1)3اصول حسابداری (2)795
3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت686
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی877
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3آمار و کاربرد آن در مدیریت768
آمار و کاربرد آن در مدیریت3آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی949
اقتصاد کلان2توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی9610
3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت8911
آمار و کاربرد آن در مدیریت3روش تحقیق در مدیریت9512
نهادهای پولی و مالی2حقوق بازرگانی9213
اصول حسابداری (2)3حسابداری صنعتی9714
اصول حسابداری (2)3حسابرسی9815

دروس اصلی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
3مبانی سازمان و مدیریت691
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت رفتار سازمانی802
مدیریت رفتار سازمانی3مدیریت منابع انسانی843
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3تحقیق در عملیات (1)814
تحقیق در عملیات (1)3تحقیق در عملیات (2)995
اقتصاد کلان3پول و ارز و بانکداری1006
مبانی سازمان و مدیریت2بازاریابی و مدیریت بازار777
بازاریابی و مدیریت بازار3مدیریت استراتژیک838
آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی3اقتصادسنجی مالی1019

دروس تخصصی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
اصول حسابداری (2)4اصول مدیریت مالی (1)1041
اصول مدیریت مالی (1)4اصول مدیریت مالی (2)1052
اصول مدیریت مالی (2)4مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری1063
اصول مدیریت مالی (2)2مدیریت مالی در ایران1074
اصول مدیریت مالی (2)3نهادهای پولی و مالی1085
اصول مدیریت مالی (2)2نهادهای پولی و مالی بین‌الملل1096
مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری3مبانی مهندسی مالی1107
اصول مدیریت مالی (2)3بازار پول و سرمایه1118
اصول مدیریت مالی (2)3مبانی ریسک و مدیریت بیمه1129
اصول مدیریت مالی (2)2برنامه‌ریزی مالیاتی11310
مبانی ریسک و مدیریت بیمه3قراردادهای بیمه11411
تفسیر موضوعی نهج البلاغه2متون مالی (1)11512
متون مالی (1)2متون مالی (2)11613
اصول مدیریت مالی (2)3مبانی بانکداری و مدیریت بانک11714

دروس اختیاری

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
اصول مدیریت مالی (2)2سیستم‌های اطلاعاتی مالی1301
اصول مدیریت مالی (2)2تجزیه و تحلیل فنی1312
اقتصاد کلان2مالیه عمومی1323
اقتصاد کلان اصول حسابداری (2)2اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی1334

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم می‌باشد 6 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.