دوره آموزشی مدیریت ریسک بر مبنای ISO 9001:2015

سرفصل عناوین 

 • تشریح مفهوم ریسک و مدیریت آن
 • تبیین ضرورتهای مدیریت ریسک در کسب و کارهای مختلف
 • تشریح ریسک های راهبردی، عملیاتی، مالی و اقتصادی و تطبیق
 • تشریح نقشه کلان فرآیند مدیریت ریسک
 • تشریح نحوه یکپارچه سازی فرآیند مدیریت ریسک با فرآیندهای سازمانی
 • تشریح نحوه یکپارچه سازی فرآیند مدیریت ریسک با استراتژی ها و اهداف سازمانی
 • تاریخچه مدیریت ریسک و معرفی و مرور استانداردهای مدیریت ریسک
 • تشریح مدیریت ریسک سازمانی و انواع ریسک های مرتبط با آن
 • تشریح فرآیند مدیریت ریسک :
  1. تعیین محدوده و معیارهای ریسک
  2. ارزیابی ریسک (شناسایی، تحلیل و ارزشیابی ریسک ها) :
   1. تشریح نحوه آدرس دهی ریسک ها
   2. تبیین انواع کنترلرهای سازمانی و نقش و جایگاه آنها در تحلیل ریسک ها
   3. تشریح چگونگی تعریف سطوح قابل قبول و قابل تحمل ریسک در فرآیندهای سازمانی
 • معرفی متدولوژی های ارزیابی ریسک
 1. تشریح انواع روش های مقابله با ریسک ها
 • تشریح نکات کلیدی در تدوین طرح های مقابله با ریسک
 • تبیین نقش و جایگاه مدیریت ریسک در ISO 9001: 2015
  • تشریح تفکر مبتنی بر ریسک (Risk Based Thinking)
  • تشریح موضوع رصد، پایش و پردازش و ارتباط آن با ویرایش جدید استاندارد
  • تبیین جایگاه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت فرآیندی سازمان
  • تشریح ارتباط مدیریت ریسک با مدیریت تغییرات
  • تشریح ارتباط مدیریت ریسک با مدیریت پروژه ها
  • تشریح نکات کلیدی و اساسی در موفقیت سیستم مدیریت کیفیت

مخاطبان دوره :

 • مدیران سازمان‏ها
 • مدیران و کارشناسان سیستم مدیریت کیفیت
 • ممیزان و حسابرسان داخلی و خارجی
 • کارشناسان و مدیران اداره های ریسک، سیستم ها و روش ها، طرح و برنامه در سازمان های مختلف
 • علاقمندان به مباحث مدیریت ریسک سازمانی

گواهینامه :

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌شود.
* توجه: دوره آنلاین(مجازی) همزمان با دوره حضوری به صورت وبینار برگزار می گردد